Spild ikke din tid på korrektur

Med forelæsninger, seminarer, studiegrupper, projektarbejde, opgaveskrivning og meget andet, der skal nås som ung studerende, kan det mange gange være svært at finde tid og overskud til sådan noget som korrekturlæsning. Derudover må vi ikke glemme, at man mange gange kan stirre sig helt blind på ens egne grammatiske fejl.

https://studiekorrektur.dk/ kan du få et indblik i en service, der kan spare dig meget tid, således du som studerende også føler, at du kan være med til de sociale arrangementer uden hverken at skulle opleve dårlig samvittighed eller stress bagefter.

Hvad får du for dine penge?

Hjemmesiden er meget lige til, fordi når du har fået et tilbud på en vis ordre, fx korrekturlæsning af din SRP eller dit bachelorprojekt, uploader du dokumentet, hvorefter det rettes igennem, og du får tilbagesendt et nyt dokument. I dette dokument ville man kunne se alle rettelser, hvorefter man kan vurdere, om man er enig eller uenig i disse – derudover kan man også godkende dem alle med et enkelt klik.

Det er en mulighed, som måske er særlig relevant, hvis man sidder med en større opgave, hvor man gerne vil sikre sig den grammatiske kvalitet. Det kan for eksempel være særlig vigtigt, hvis man sidder med sit bachelorprojekt, at grammatikken er i orden. Derudover kan det, at en anden står for at gennemlæse korrektur, muligvis skabe overskud til, at man kan kigge på andre indholdsmæssige ting i opgaven, hvorfor kvaliteten af denne også kan forbedres.

Hvem kan få særlig glæde af servicen?

Servicen er relevant for enhver studerende, der sidder med en kortere eller længere opgave, som skal være forståelig og give mening rent grammatisk. Idet der er studier, der slår hårde ned på, at grammatikken skal være i orden, kan man snakke om, at tilbuddet måske særligt er relevant for individer på sproglige uddannelser.

Dog kan det derimod også være meget befriende, hvis man ikke er sprogligt stærk, at man har mulighed for at få hjælp til de grammatiske dimensioner af ens opgaveskrivning.

Tilbuddet kan være for enhver, idet det også blot kan bidrage med en mulighed for at investere tid i sig selv på. Ønsker du derfor ikke at sidde fredag aften med korrektur fremfor at tage med til familiefødselsdag eller hygge med veninderne, kan det være, at dette er et tegn til dig om, at der findes bedre alternativer, som ikke kræver, at du skal give afkald på at deltage i diverse sociale begivenheder.